Program de vizitare:
Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Zambaccian și Muzeul Theodor Pallady, miercuri-vineri, orele 10-18, sâmbătă-duminică 11-19, luni și marți închis. Prima miercuri din lună intrarea gratuită.
Muzeul Colecțiilor de Artă: luni, marți, vineri, orele 10-18, sâmbătă-duminică 11-19, miercuri și joi închis. Prima vineri din lună intrarea gratuită.
Galeria de Artă Decorativa Europeană și  Galeria de Artă Românească Modernă vor fi închise temporar din motive tehnice începând cu data de 13 iunie 2024.

Muzeul Național de Artă al României

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției: Legea 311/8 iulie 2003 și Ordinul nr. 2363 / 8 mai 2019 privind reacreditarea MNAR

1.2 Conducere

        1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere

        1.2.2. Agenda conducerii

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare / Modificări și completări ROF

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră - anunțurile posturilor scoase la concurs

                1.3.5 Codul de etică și integritate

1.4 Programe și strategii: Program minimal 2015Program minimal 2016Program minimal mai - decembrie 2021 / Viziune, obiective, strategii și programe ale MNAR

1.5 Rapoarte și studii

      1.5.1 Rapoarte

      1.5.2 Studii

              1.5.3 Carta auditului intern

        1.6. Tarife

II. Informații de interes public

2.1 Solicitări: 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public: Raport anual Legea 544/2001_2018; Raport anual Legea 544/2001_2019; Raport anual Legea 544/2001_2020; Raport anual Legea 544/2001_2022Raport anual Legea 544/2001_2022;

2.3 Buget 2016 / Buget trim III 2017 / Buget de venituri si cheltuieli 2018 / Buget de venituri și cheltuieli 31.03.2019 / Buget de venituri și cheltuieli 2019uget de venituri și cheltuieli 2019 / Buget de venituri și cheltuieli 2020_INIȚIAL / Buget de venituri și cheltuieli 2020 / Buget de venituri și cheltuieli 2021_INIȚIAL / Buget de venituri și cheltuieli 2021 / Buget de venituri si cheltuieli 2022 - alte surse de finantare /Buget de venituri si cheltuieli 2022 - initial / Buget de venituri si cheltuieli 2022 - final / Buget de venituri si cheltuieli 2023 - initialBuget de venituri si cheltuieli 2023 - semestrul I / Buget de venituri si cheltuieli 2023 - final / Buget de venituri si cheltuieli 2024 - initial

        2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea/în subordinea/coordonarea instituției

        2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară):

a) Trimestrial Execuția bugetară trim III 2017 / Executia bugetara la 31.12.2017 / Execuția bugetară la 31.12.2018 / Execuția bugetară la 31.12.2019 / Execuția bugetară la 31.12.2020 / Execuția bugetară la 30.09.2021 / EXECUTIE BUGETARA TRIM I 2022EXECUTIE BUGETARA TRIM II 2022    /  EXECUTIE BUGETARA TRIM III 2022 /  EXECUTIE BUGETARA TRIM IV 2022EXECUTIE BUGETARA TRIM I 2023EXECUTIE BUGETARA TRIM II 2023 / EXECUTIE BUGETARA TRIM-III-2023 / EXECUTIE BUGETARA TRIM-IV-2023 / EXECUTIE BUGETARA TRIM-I-2024

b) lunar în format deschis Situatia platilor (executie bug) IAN 2022 / Situatia platilor (executie bug) FEB 2022Situatia platilor (executie bug) MART 2022 / Situatia platilor (executie bug) APR 2022 /Situatia platilor (executie bug) MAI 2022Situatia platilor (executie bug) IUN 2022Situatia platilor (executie bug) IUL 2022 / Situatia platilor (executie bug) AUG 2022 / Situatia platilor (executie bug) SEPT 2022Situatia platilor (executie bug) OCT 2022Situatia platilor (executie bug) NOV 2022 / Situatia platilor (executie bug) DEC 2022 / Situatia platilor (executie bug) IAN 2023 / Situatia platilor (executie bug) FEB 2023 / Situatia platilor (executie bug) MART 2023 / Situatia platilor (executie bug) APR 2023Situatia platilor (executie bug) MAI 2023Situatia platilor (executie bug) IUN 2023 / Situatia platilor (executie bug) 2023 7 IUL / Situatia platilor (executie bug) 2023 8 AUG / Situatia platilor (executie bug) 2023 9 SEPT / Situatia platilor (executie bug) 2023 10 OCT / Situatia platilor (executie bug) 2023 11 NOV / Situatia platilor (executie bug) 2023 12 DEC / Situatia platilor (executie bug) 2024 1 IAN / Situatia platilor (executie bug) 2024 2 FEB / Situatia platilor (executie bug) 2024 3 MAR

        2.3.3. Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii: Ștat de Funcții la 31.03.2021 / Ștat de Funcții la 30.09.2021 / Ștat de Funcții la 31.03.2022 / Ștat de Funcții la 30.09.2022 / Ștat de Funcții la 31.03.2023 / Ștat de Funcții la 30.09.2023

2.4 Bilanț 2016 / Bilanț trim III 2017 / Bilant la 31.12.2017 / Bilanț la 31.12.2018 / Bilanț la 31.03.2019 / Bilanț la 31.12.2019 / Bilanț la 31.12.2020 / Bilanț la 30.06.2021 / Bilant la 31.12.2021Bilant la 31.12.2022 / Bilant la 30.06.2023 / Bilant la 31.12.2023

2.5 Achiziții publice: 

        2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice: 2016STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE 2020;   PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2020

                     STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE A MNAR - 2021

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI) PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

                     PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ANEXA ACHIZIȚII DIRECTE - ACTUALIZAT 28.10.2021

                     PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PROCEDURI 2021

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2022 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ACTUALIZAT LA 14.06.2022 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

        2.5.2. Centralizator achiziții publice 2021;

        2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 euro

 

        2.5.4. ANUNȚURI PUBLICE: 

2024

ACHIZITIE SERVICII DE PAZA /SUPRAVEGHERE MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI ( ANUNT SEAP - ADV 1407696)

RAPORTUL PROCEDURII DE PAZA PENTRU MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI(01.03.2024 - 30.06.2024)

PROCES VERBAL EVALUARE OFERTE ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE PAZA  PENTRU MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI(01.03.2024 - 30.06.2024)

RAPORTUL PROCEDURII DE PAZA -SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI(01.03.2024 - 30.06.2024).

PROCES VERBAL EVALUARE OFERTE ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE PAZA SI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI (01.03.2024 - 30.06.2024)

RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI 

ACHIZITII - RASPUNS CLARIFICARI

CLARIFICARI I SERVICII PAZA SUPRAVEGHERE

CLARIFICARI SERVICII DE PAZA SI SUPRAVEGHERE II

CLARIFICĂRI SERVICII PAZĂ III (22.02.2024)

PRECIZĂRI TERMEN DEPUNERE OFERTE/DOCUMENTAŢIE

  22.11.2023 LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE - VÂNZARE DEȘEURI FEROASE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

ANUNŢ PUBLICITAR DE VÂNZARE DEŞEURI FEROASE
LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE - la sediul Muzeului Naţional de Artă al României, Calea Victoriei, 49-53, sector 1, Bucureşti

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE PAZĂ-SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ 2023

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE Partea1

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 2 Partea2

DOCUMENTAȚIE PAZA 2023   word editabil

STRATEGIA DE CONTRACTARE

CAIET DE SARCINI 2023 PAZĂ SUPRAVEGHERE MCA-II

CAIET DE SARCINI 2023 PAZĂ SUPRAVEGHERE MCA-II word editabil

MODEL CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PAZĂ SUPRAVEGHERE MCA2023 - pdf

RAPORTUL PROCEDURII SERVICII DE PAZA SUPRAVEGHERE MUZEUL COLECTIILOR DE ARTA

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE SERVICII DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

CAIET DE SARCINI SERVICIUL DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

MODEL CONTRACT DE SERVICII DE PAZA ȘI SUPRAVEGHERE

ERATĂ LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ ȘI PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIEI PÂNĂ LA DATA DE 24.04.2023 ORA 14:00

RAPORTUL PROCEDURII ACHIZIȚIEI "SERVICII DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ"

 

CONCURSURI

ANUNT CONCURS PERIOADA 05 IUNIE - 08 IULIE 2024-Supraveghetor muzeu-Paznic-Muncitor calificat-Pompieri

CALENDAR  CONCURS PERIOADA 05 IUNIE - 08 IULIE 2024-Supraveghetor muzeu-Paznic-Muncitor calificat-Pompieri

REZULTATE SELECŢIE DOSARE PENTRU CONCURSUL CE SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 05 IUNIE - 08 IULIE 2024

Rezultate concurs proba scrisa 27.06.2024

Rezultate concurs proba interviu 03.07.2024

CENTRALIZATOR al rezultatelor concursului de recrutare organizat in data de 27.06.2024 (proba scrisä ) 03.07.2024 ( proba interviu ) 

 

Anunț examen pentru promovarea în grad profesional iulie 2024

Rezultatul Examenulu de promovare susținut pe data de 15.07.202

ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE ianuarie 2023

REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE ianuarie 2023

REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE februarie 2023

ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE - 15 februarie 2023
REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE 28 februarie 2023

 ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE noiembrie 2023

Calendar organizare examen promovări profesionale - noiembrie 2023

Rezultate examen promovare post economist susținut pe data de 27.11.2023

Concurs ocuparea 2 posturi contractual vacante perioada 12 septembrie - 12 octombrie 2023

Calendar concurs ocuparea 2 posturi contractual vacante perioada 12 septembrie - 12 octombrie 2023

 Rezultat selectie dosare Concurs 12.09 - 12.10.2023

 Rezultate concurs sustinut pe data de 03.10.2023 Proba scrisă

 Rezultate concurs probă interviu pentru postul "Economist specialist S, gradul IA" - susţinut pe data de 09.10.2023

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI UNICE CONTRACTUAL VACANTE 08 august – 11 septembrie 2023 

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat in data de 31.08 si 06.09.2023

Rezultat selectie dosare Concurs 08.08-11.09.2023

Rezultate concurs sustinut pe data de 31.08.2023

Rezultate concurs sustinut pe data de 06.09.2023 proba interviuRezultate concurs sustinut pe data de 06.09.2023 proba interviu

CONCURS PENTRU OCUPARE POST Secretar-dactilograf 09 august – 12 septembrie 2023 

Centralizator nominal rezultate examen pentru postul de Secretar-dactilograf M, treapta IA

Calendarul concursului pentru postul de Secretar-dactilograf 9 august - 12 septembrie 2023

Rezultat selectie dosare Concurs 09.08-12.09.2023

Rezultate concurs sustinut pe data de 01.09.2023 Proba scrisă

Rezultate concurs proba interviu Secretar Dactilorgraf 07.09.2023 

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 19 aprilie - 22 mai 2023 - CALENDAR CONCURS

Rezultate selectie dosare pentru concursul care se va desfasura in perioada 19.04 - 22.05.2023

Rezultatele concursului probă scrisă susținută pe data de 11.05.2023

Rezultatele interviu 17.05.2023

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 28 aprilie - 31 mai 2023 - CALENDAR CONCURS

Rezultat selecție dosare concurs perioada 28.04 - 31.05

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 28 aprilie - 31 mai 2023

Rezultat probă scrisă Economist S debutant

Rezultate concurs probă interviu 26.05.2023

Centralizator nominal al rezultatelor concursului economist S debutant

 CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 15 mai - 19 iunie 2023 - CALENDAR CONCURS

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 15 mai - 19 iunie 2023

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ ATRIBUIRE CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - 2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

CAIET DE SARCINI

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE SERVICII DE PAZĂ

                                     FORMULARE PAZĂ

                                    RAPORTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE SERVICII PAZĂ MNAR martie 2023

                                    ANUNȚ RELUARE PROCEDURĂ - LICITAȚIE PUBLICĂ ATRIBUIRE
                                    CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - februarie 2023

                                   ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

                                   DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE SERVICII DE PAZĂ

                                   MODEL CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ

                                   FORMULARE PAZĂ

                                   CAIET DE SARCINI

                                      ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ ATRIBUIRE CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - 2022

                                     Anunț de participare la procedura proprie simplificată

                                     Caiet de sarcini

                                     Documentația de atribuire (fișa de date a achiziției publice, formulare, draft de contract)

                                     RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI - ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII PAZĂ ȘI PROTECȚIE
                                     PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

                                     PROCES VERBAL al ședinței de deschidere a ofertelor, 30 iunie 2022:
                                     Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă

                                     PROCES VERBAL intermediar privind evaluare îndeplinirii cerințelor de calificare.
                                     Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă

 

                                    PROCES VERBAL privind evaluarea propunerilor financiare - Servicii de Pază
                                    Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă
                                   
                                   Servicii de paza pentru Muzeul National de Arta al Romaniei urmatoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colectiilor de Arta

                                   RAPORTUL FINAL AL PROCEDURII - 14 iulie 2022
                                   Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă
                                   CPV - 79713000-5 – Servicii de pază

                                      

                                     CLARIFICĂRI PROCEDURĂ ACHIZIȚIE SERVICIU PRIVAT PREVENIRE ȘI STINGERE INCENDII

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII TRANSPORT SI ASIGURARE EXPO ICOANE UNICE;

                                      DOCUMENT CONSTATATOR EXPOZIȚIE LYON;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 2020;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE;                          

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Formulare tip

        2.8 PLAN DE INTEGRITATE privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
            la nivelul Muzeului Național de Artă al României

               2.8.1 Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

III. Contact

Facebook Page

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.